policetect.com

Home Solution
Solution PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2008 เวลา 08:54 น.

profilep10
การดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน CSS เป็น Solution ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัย โดยการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญที่นำระบบและเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยต่างๆ มาผสมผสานกันให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อความรัดกุมสูงสุด โดยหัวใจของระบบจะอยู่ที่ Control Panel ที่ทางบริษัทออกแบบพิเศษ ซึ่งสามารถทำการเชื่อมต่อและควบคุมระบบต่างๆ เช่น ระบบ Home Automation, Burglar Alarm, Fire Alarm, Access Control, CCTV และ DVR ผสมผสานกันอย่างลงตัวเพื่อความง่าย และสะดวกในการควบคุมดูแล และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

Barrier
สามารถใช้ร่วมกับ control access และ cctv ได้ในกาาคัดกรองผู้คนที่เข้าออกในที่สาธารณะเพื่อความสะดวกปลอดัยต่อบุคคลและทรัพย์สิน

SMS แจ้งเหตุ
มีผู้บุกรุก โซน 1

Network Camera
ระบบกล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย สำหรับรักษาความปลอดภัย สามารถบันทึกลงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมต่อกับระบบรักษา
ความปลอดภัยอื่นๆ และสามารถแจ้งเตือนผ่านระบบ หรือ E-mail 


profilepic03profilepic04profilepic05 

Barrier
สามารถใช้ร่วมกับ control access และ cctv ได้ในกาาคัดกรองผู้คนที่เข้าออกในที่สาธารณะเพื่อความสะดวกปลอดัยต่อบุคคลและทรัพย์สิน
SMS แจ้งเหตุ
มีผู้บุกรุก โซน 1
Network Camera
ระบบกล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย สำหรับรักษาความปลอดภัย สามารถบันทึกลงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมต่อกับระบบรักษา
ความปลอดภัยอื่นๆ และสามารถแจ้งเตือนผ่านระบบ หรือ E-mail
Video conference
ระบยวีดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์ คือ ระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย หรือ อินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถประชุมทางไกลได้และทำให้สามารถตัดสินใจได้ทันที ซึ่งทำให้
ไม่พลาดโอกาสทางธุรกิจ
Finger Scan & Access Control
ใช้ควบคุมการเปิด-ปิดประตู และใช้บันทึกเวลาการเข้า-ออกของพนักงาน เพื่อบริหารจัดการเวลาทำงาน อีกทั้งยังสามารถเก็บภาพถ่ายจากกล้องที่ติดกับตัวเครื่อง
โดยถ่ายทันทีที่มีการบันทึกเวลาการทำงาน
Security control & integration of security systems.
เจ้าของบ้านสามารถดูภาพควบคุมกล้องวงจรปิดระบบรักษาความปลอดภัย ตรวจจับการเคลื่อนไหว ตรวจจับเพลิงไหม้ หรือเหตุการณ์ต่างๆได้ ผ่านอินเตอร์เน็ตจาก
ที่ไหนก็ได้ โดยเมื่อเกิดเหตุ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังมือถือ หรือส่งเป็นอีเมล์ เพื่อแจ้งเหตุได้ทันที
Auto gate
ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย เพื่อป้องกันการจี้ประชิดตัว และอุบัติเหตุจากประตูได้ เพียงใช้ Remote กดปุ่มเปิด/ปิด
Video door phone & Intercoms
ระบบ Video Door Phone คือระบบที่สามารถทำให้ผู้ที่อยู่ในบ้าน สามารถติดต่อพูดคุยกับผู้ที่มากดกริ่งหน้าบ้านผ่านทางหน้าจอ Door
Phone และสามารถทำการเปิดประตูได้ด้วยการกดปุ่ม โดยไม่ต้องไปเปิดประตูเอง กรณีไม่อยู่บ้านสามารถบันทึกภาพผู้มาติดต่อได้โดยอัตโนมัติเพียงกดปุ่ม
Absent mode
Burglar Alarm
คือ ระบบขับไล่ผู้บุกรุกโดยใช้เสียงไซเรน เพื่อทำให้ผู้บุกรุกตกใจ และยังสามารถแจ้งเตือนเจ้าของบ้านให้รู้ตัวก่อนที่ภัยจะมาถึงตัว โดยเมื่อมีผู้บุกรุกระบบจะโทร
แจ้งเจ้าของบ้านทันทีเปรียบเสมือนมีคนคอยเผ้าบ้านในขณะที่ไม่มีใครอยู่บ้าน
Video conference 
ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์ คือ ระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย หรือ อินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถประชุมทางไกลได้และทำให้สามารถตัดสินใจได้ทันที ซึ่งทำให้
ไม่พลาดโอกาสทางธุรกิจ

Finger Scan & Access Control
ใช้ควบคุมการเปิด-ปิดประตู และใช้บันทึกเวลาการเข้า-ออกของพนักงาน เพื่อบริหารจัดการเวลาทำงาน อีกทั้งยังสามารถเก็บภาพถ่ายจากกล้องที่ติดกับตัวเครื่อง
โดยถ่ายทันทีที่มีการบันทึกเวลาการทำงาน

Security control & integration of security systems.
เจ้าของบ้านสามารถดูภาพควบคุมกล้องวงจรปิดระบบรักษาความปลอดภัย ตรวจจับการเคลื่อนไหว ตรวจจับเพลิงไหม้ หรือเหตุการณ์ต่างๆได้ ผ่านอินเตอร์เน็ตจาก
ที่ไหนก็ได้ โดยเมื่อเกิดเหตุ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังมือถือ หรือส่งเป็นอีเมล์ เพื่อแจ้งเหตุได้ทันที

Auto gate
ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย เพื่อป้องกันการจี้ประชิดตัว และอุบัติเหตุจากประตูได้ เพียงใช้ Remote กดปุ่มเปิด/ปิด

Video door phone & Intercomsระบบ Video Door Phone
คือระบบที่สามารถทำให้ผู้ที่อยู่ในบ้าน สามารถติดต่อพูดคุยกับผู้ที่มากดกริ่งหน้าบ้านผ่านทางหน้าจอ Door Phone และสามารถทำการเปิดประตูได้ด้วยการกดปุ่ม โดยไม่ต้องไปเปิดประตูเอง กรณีไม่อยู่บ้านสามารถบันทึกภาพผู้มาติดต่อได้โดยอัตโนมัติเพียงกดปุ่ม 
Absent mode

Burglar Alarm
คือ ระบบขับไล่ผู้บุกรุกโดยใช้เสียงไซเรน เพื่อทำให้ผู้บุกรุกตกใจ และยังสามารถแจ้งเตือนเจ้าของบ้านให้รู้ตัวก่อนที่ภัยจะมาถึงตัว โดยเมื่อมีผู้บุกรุกระบบจะโทร
แจ้งเจ้าของบ้านทันทีเปรียบเสมือนมีคนคอยเผ้าบ้านในขณะที่ไม่มีใครอยู่บ้าน 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฏาคม 2012 เวลา 10:24 น.