policetect.com

Home Product Wired Burglar Alarm Accessory-Key Pad
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PDFPrintE-mail
Accessory-Internal SirenAccessory-Key Switch

Accessory-Key Pad
ดูภาพขยาย


Accessory-Key Pad

ราคาต่อหน่วย (piece): สอบถามราคา

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับคอนโทรลแพเนล โดยใช้ในการป้อนรหัสผ่าน สถานะของพื้นที่ที่ถูกบุกรุก และการตั้งค่าต่างๆ เช่นการโปรแกมเอบร์โทรศัพท์ เป็นต้น

 

พลังงานที่ใช้: 12Vdc
ขนาดกำลังไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด: 2.6W
การแสดงผล: ดิจิทอล LCD
อุณหภูมิในการใช้งาน: -20°C ถึง 70°C


Brochure-Wired02 (2,35 MB)