policetect.com

Home Product Wired Burglar Alarm Accessory-Internal Siren
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PDFPrintE-mail
Accessory-HeatAccessory-Key Pad

Accessory-Internal Siren
ดูภาพขยาย


Accessory-Internal Siren

ราคาต่อหน่วย (piece): สอบถามราคา

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

ไซเรนมีทั้งแบบที่ติดภายในบ้านหรือภายนอก เมื่อระบบตรวจจับสิ่งผิดปกติได้ นอกจากจะทำการโทรแจ้งเหตุการณ์แล้ว ยังสามารถตั้งให้ไซเรนร้องด้วย โดยความดังของสัญญาณจะไม่ต่ำกว่า 120 dB